Метки: Поэзия

ТӘҢІР ҚАЗАҚ ПОЭЗИЯСЫНДА

Байырғы түркілер, олардың қатарында бүгінгі қазақ ұлтының бабалары әрқашан Тәңірді бірден бір жаратушы деп таныған. Шынында да Ақселеу Сейдімбек айтқандай : «…Тәңірлік дүниетаным өзінің космостық ауқымымен мойындатады. Тәңірлік дүниетаным, түптеп келгенде табиғаттану, табиғатпен танысу болып шығады. Ал бұл дегеніңіз, тіршілік атаулының тірегі дегенге саяды» [1.14 б.]. Себебі Альфред Вебер айтқандай,… Читать далее »

ТЕНГРИ В КАЗАХСКОЙ ПОЭЗИИ

Древние тюрки, в том числе предки казахов, всегда признавали единственным творцом этого мира Тенгри. Прав был Акселеу Сейдимбек, написавший: «…Тенгрианское мировозрение, на самом деле познание природы, знакомство с природой. А все это является той основой, на которой держится жизнь» [1. с.14]. Альфред Вебер писал, что кочевники, жившие свободно в бескрайней… Читать далее »